สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาด้วง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 13 สิงหาคม 2562 80 61 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 14 สิงหาคม 2562 80 54 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 16 สิงหาคม 2562 100 79 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 21 สิงหาคม 2562 65 6 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 22 สิงหาคม 2562 65 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 29 สิงหาคม 2562 65 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 3 กันยายน 2562 80 67 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 4 กันยายน 2562 80 59 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 5 กันยายน 2562 80 37 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 19 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง 2 ตุลาคม 2562 65 2 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ 28 สิงหาคม 2562 150 96 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ 29 สิงหาคม 2562 150 109 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ 6 กันยายน 2562 200 160 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด 26 สิงหาคม 2562 150 94 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด 27 สิงหาคม 2562 150 120 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี 15 สิงหาคม 2562 100 32 รายชื่อ
18 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 20 สิงหาคม 2562 210 199 รายชื่อ
19 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 21 สิงหาคม 2562 210 202 รายชื่อ
20 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 22 สิงหาคม 2562 210 192 รายชื่อ
21 เทศบาลตำบลนาดอกคำ 23 สิงหาคม 2562 210 167 รายชื่อ