สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองเลย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 5 สิงหาคม 2562 0 3 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 19 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 26 สิงหาคม 2562 34 34 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 27 สิงหาคม 2562 200 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 4 กันยายน 2562 200 128 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 9 กันยายน 2562 200 80 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 11 กันยายน 2562 200 89 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 12 กันยายน 2562 200 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 13 กันยายน 2562 200 4 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 18 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 19 กันยายน 2562 200 101 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 20 กันยายน 2562 200 143 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 21 กันยายน 2562 100 56 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 23 กันยายน 2562 200 122 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 24 กันยายน 2562 200 136 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 25 กันยายน 2562 200 110 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย 30 กันยายน 2562 0 2 รายชื่อ