สรุปยอดห้องอบรม อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 1 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ