สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกู่แก้ว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว 13 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว 14 สิงหาคม 2562 25 20 รายชื่อ
3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว 19 กันยายน 2562 24 24 รายชื่อ
4 หอประชุมที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว 20 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ