สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพิบูลย์รักษ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 13 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 9 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 16 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 23 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 29 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 30 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 3 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 6 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 10 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 13 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 20 กันยายน 2562 20 14 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 27 กันยายน 2562 20 3 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 4 ตุลาคม 2562 20 2 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 11 ตุลาคม 2562 20 1 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์ 18 ตุลาคม 2562 20 3 รายชื่อ