สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนายูง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 1 สิงหาคม 2562 50 49 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 2 สิงหาคม 2562 50 46 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 5 สิงหาคม 2562 50 48 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 6 สิงหาคม 2562 50 49 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 7 สิงหาคม 2562 50 48 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 8 สิงหาคม 2562 50 49 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 9 สิงหาคม 2562 50 46 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 13 สิงหาคม 2562 50 49 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 14 สิงหาคม 2562 50 48 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 15 สิงหาคม 2562 50 48 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 16 สิงหาคม 2562 50 43 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 19 สิงหาคม 2562 50 33 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 20 สิงหาคม 2562 50 4 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 22 สิงหาคม 2562 50 6 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 30 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 2 กันยายน 2562 50 21 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 6 กันยายน 2562 50 16 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 11 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 17 กันยายน 2562 50 11 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนายูง 19 กันยายน 2562 50 7 รายชื่อ