สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองแสง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 6 สิงหาคม 2562 40 38 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 7 สิงหาคม 2562 40 2 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 14 สิงหาคม 2562 40 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 21 สิงหาคม 2562 40 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 22 สิงหาคม 2562 40 2 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 28 สิงหาคม 2562 40 2 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 3 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 10 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 11 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 12 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 17 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 18 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 19 กันยายน 2562 40 10 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 24 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 25 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 26 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง 27 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ