สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสร้างคอม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 22 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 29 สิงหาคม 2562 20 10 รายชื่อ