สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเพ็ญ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 21 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 27 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 10 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 11 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 18 กันยายน 2562 0 4 รายชื่อ