สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านผือ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 6 สิงหาคม 2562 0 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 8 สิงหาคม 2562 50 3 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 19 กันยายน 2562 50 21 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 23 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 24 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 25 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 26 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 27 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 28 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 29 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 30 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ