สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านดุง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคม บ้านดงวัฒนา ม. 8 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 13 สิงหาคม 2562 150 58 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคม บ้านดงวัฒนา ม. 8 ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 3 กันยายน 2562 150 2 รายชื่อ
3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 6 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 27 สิงหาคม 2562 150 1 รายชื่อ
5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 16 กันยายน 2562 150 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 26 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 3 ตุลาคม 2562 50 14 รายชื่อ