สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังสามหมอ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคม บ้านดงกลาง ม.5 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 7 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคม บ้านดงกลาง ม.5 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 10 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคม บ้านวังสมบูรณ์ ม.4 ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 10 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
4 ศาลาประชาคม บ้านหนองหญ้าไซ ม.1 ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5 ศาลาประชาคม บ้านโคกใหญ่พัฒนา ม.4 ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6 ศาลาประชาคม ม.6 ตำบลบะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 12 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
7 ศาลาประชาคมบ้านบะยาว ม.12 ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 13 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ