สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีธาตุ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 3 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 4 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 6 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 10 กันยายน 2562 50 44 รายชื่อ
6 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 23 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
8 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 24 กันยายน 2562 150 100 รายชื่อ
9 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 25 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
10 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 26 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
11 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 27 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
12 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 28 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
13 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 29 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
14 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 30 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
15 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 1 ตุลาคม 2562 100 2 รายชื่อ
16 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 2 ตุลาคม 2562 100 17 รายชื่อ
17 ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ 3 ตุลาคม 2562 100 5 รายชื่อ