สรุปยอดห้องอบรม อำเภอไชยวาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 22 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 18 กันยายน 2562 100 91 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 19 กันยายน 2562 100 85 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน 20 กันยายน 2562 100 59 รายชื่อ