สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองหาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 6 สิงหาคม 2562 57 54 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 10 กันยายน 2562 32 32 รายชื่อ