สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโนนสะอาด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 1 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 6 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 8 สิงหาคม 2562 0 20 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 13 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 14 สิงหาคม 2562 150 104 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 15 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 20 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 22 สิงหาคม 2562 20 8 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 23 สิงหาคม 2562 200 194 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 27 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 29 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 4 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 5 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 10 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 12 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด 13 กันยายน 2562 30 18 รายชื่อ
17 หอปรปะชุมอำเภอโนนสะอาด 4 กันยายน 2562 200 172 รายชื่อ
18 หอปรปะชุมอำเภอโนนสะอาด 20 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ
19 หอปรปะชุมอำเภอโนนสะอาด 24 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว 9 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ