สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกุมภวาปี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคม ม. 2 บ.โคกสว่าง ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 6 สิงหาคม 2562 50 48 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคม ม. 5 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคม ม.2 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 26 กันยายน 2562 100 99 รายชื่อ
4 ศาลาประชาคม ม.8 ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 19 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
6 เทศบาลตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ