สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองวัวซอ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 20 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 21 สิงหาคม 2562 30 2 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 2 กันยายน 2562 30 6 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 3 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 4 กันยายน 2562 40 45 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 5 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 6 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 10 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 12 กันยายน 2562 30 3 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 17 กันยายน 2562 30 12 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 24 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 25 กันยายน 2562 30 19 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 26 กันยายน 2562 70 43 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 30 กันยายน 2562 30 2 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ 1 ตุลาคม 2562 30 1 รายชื่อ