สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกุดจับ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 30 สิงหาคม 2562 40 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 11 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 18 กันยายน 2562 41 41 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 19 กันยายน 2562 65 58 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 20 กันยายน 2562 57 57 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 23 กันยายน 2562 57 56 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 24 กันยายน 2562 57 57 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 25 กันยายน 2562 57 56 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 27 กันยายน 2562 57 57 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 30 กันยายน 2562 57 57 รายชื่อ