สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองอุดรธานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 25 กันยายน 2562 170 150 รายชื่อ
2 1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 26 กันยายน 2562 180 175 รายชื่อ
3 1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 27 กันยายน 2562 170 162 รายชื่อ
4 1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 3 ตุลาคม 2562 100 23 รายชื่อ
5 1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 4 ตุลาคม 2562 100 67 รายชื่อ
6 1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 8 ตุลาคม 2562 100 25 รายชื่อ
7 1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 9 ตุลาคม 2562 100 6 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 1 สิงหาคม 2562 40 2 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 6 สิงหาคม 2562 40 28 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 13 สิงหาคม 2562 40 24 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 21 สิงหาคม 2562 40 29 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 22 สิงหาคม 2562 40 2 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 28 สิงหาคม 2562 40 1 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 4 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 5 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 11 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 12 กันยายน 2562 40 2 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 17 กันยายน 2562 13 13 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 25 กันยายน 2562 0 2 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 3 ตุลาคม 2562 0 1 รายชื่อ