สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองอุดรธานี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. 1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 25 กันยายน 2562 125 86 รายชื่อ
2. 1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 26 กันยายน 2562 125 7 รายชื่อ
3. 1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 27 กันยายน 2562 100 57 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 1 สิงหาคม 2562 40 2 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 6 สิงหาคม 2562 40 28 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 13 สิงหาคม 2562 40 24 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 21 สิงหาคม 2562 40 29 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 22 สิงหาคม 2562 40 2 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 28 สิงหาคม 2562 40 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 4 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 5 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 11 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 12 กันยายน 2562 40 2 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 17 กันยายน 2562 13 15 รายชื่อ