สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเวียงเก่า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า 8 สิงหาคม 2562 80 30 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า 16 สิงหาคม 2562 99 45 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า 22 สิงหาคม 2562 99 85 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า 28 สิงหาคม 2562 100 16 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า 29 สิงหาคม 2562 99 99 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า 18 กันยายน 2562 150 140 รายชื่อ