สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโนนศิลา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 8 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 29 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 4 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 6 กันยายน 2562 40 19 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 12 กันยายน 2562 70 66 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 18 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 23 กันยายน 2562 100 92 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 25 กันยายน 2562 100 94 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 26 กันยายน 2562 100 38 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา 10 ตุลาคม 2562 20 2 รายชื่อ