สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านแฮด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด 6 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด 17 กันยายน 2562 40 2 รายชื่อ
3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด 19 กันยายน 2562 60 48 รายชื่อ
4 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด 24 กันยายน 2562 70 59 รายชื่อ
5 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด 4 ตุลาคม 2562 60 22 รายชื่อ
6 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 13 กันยายน 2562 71 56 รายชื่อ