สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองนาคำ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลกุดธาตุ 12 กันยายน 2562 10 9 รายชื่อ