สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโคกโพธิ์ไชย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 8 สิงหาคม 2562 20 9 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 15 สิงหาคม 2562 20 3 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 29 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 2 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 3 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 4 กันยายน 2562 40 36 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 10 กันยายน 2562 40 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 11 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 16 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 17 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 18 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 23 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 25 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 26 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ