สรุปยอดห้องอบรม อำเภอซำสูง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 26 สิงหาคม 2562 10 5 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 30 สิงหาคม 2562 10 10 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 3 กันยายน 2562 20 10 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 4 กันยายน 2562 10 10 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 5 กันยายน 2562 10 9 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 6 กันยายน 2562 11 11 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 9 กันยายน 2562 11 11 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 10 กันยายน 2562 20 17 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 11 กันยายน 2562 10 10 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 12 กันยายน 2562 10 10 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 13 กันยายน 2562 10 9 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 16 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 17 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 18 กันยายน 2562 20 14 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 3 ตุลาคม 2562 25 20 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 4 ตุลาคม 2562 25 21 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 7 ตุลาคม 2562 20 2 รายชื่อ