สรุปยอดห้องอบรม อำเภอภูผาม่าน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 12 กันยายน 2562 30 13 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 13 กันยายน 2562 30 22 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 14 กันยายน 2562 30 24 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 15 กันยายน 2562 30 16 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 25 กันยายน 2562 30 22 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 26 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 1 ตุลาคม 2562 30 26 รายชื่อ