สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเขาสวนกวาง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 6 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 8 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 13 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 14 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 15 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 20 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 21 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 22 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 27 สิงหาคม 2562 100 49 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 29 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 6 กันยายน 2562 100 56 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 11 กันยายน 2562 100 89 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 12 กันยายน 2562 150 104 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 13 กันยายน 2562 120 98 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 20 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 24 กันยายน 2562 100 68 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 26 กันยายน 2562 100 35 รายชื่อ