สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเขาสวนกวาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 27 สิงหาคม 2562 100 47 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 6 กันยายน 2562 100 53 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 11 กันยายน 2562 100 87 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 12 กันยายน 2562 150 104 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 13 กันยายน 2562 120 95 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 24 กันยายน 2562 153 145 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 26 กันยายน 2562 225 209 รายชื่อ