สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชนบท

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 29 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 3 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 5 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 9 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 25 กันยายน 2562 90 48 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 26 กันยายน 2562 90 86 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 27 กันยายน 2562 90 5 รายชื่อ