สรุปยอดห้องอบรม อำเภอมัญจาคีรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 5 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 2 กันยายน 2562 200 150 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 9 กันยายน 2562 200 186 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 13 กันยายน 2562 200 195 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 16 กันยายน 2562 200 151 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 23 กันยายน 2562 200 200 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 1 ตุลาคม 2562 200 75 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 2 ตุลาคม 2562 200 179 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 7 ตุลาคม 2562 200 186 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 8 ตุลาคม 2562 200 6 รายชื่อ