สรุปยอดห้องอบรม อำเภอภูเวียง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 18 กันยายน 2562 600 228 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 23 กันยายน 2562 500 64 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 24 กันยายน 2562 500 25 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 25 กันยายน 2562 500 194 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 2 ตุลาคม 2562 200 12 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 7 ตุลาคม 2562 200 3 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 17 ตุลาคม 2562 200 15 รายชื่อ