สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแวงน้อย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 4 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 6 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 10 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 12 กันยายน 2562 80 15 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 13 กันยายน 2562 80 24 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 24 กันยายน 2562 60 21 รายชื่อ