สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแวงใหญ่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 28 สิงหาคม 2562 12 5 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 5 กันยายน 2562 10 4 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 6 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 11 กันยายน 2562 30 6 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 17 กันยายน 2562 0 2 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 18 กันยายน 2562 50 19 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 24 กันยายน 2562 20 9 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 25 กันยายน 2562 30 17 รายชื่อ
9 หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 16 กันยายน 2562 40 16 รายชื่อ
10 หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 17 กันยายน 2562 40 16 รายชื่อ
11 หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 18 กันยายน 2562 40 18 รายชื่อ