สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกาผลิตสินค้าเกษตรตำบลโคกสง่า ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 12 กันยายน 2562 80 43 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพล 23 กันยายน 2562 150 98 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพล 3 ตุลาคม 2562 40 15 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพล 7 ตุลาคม 2562 40 28 รายชื่อ