สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเปือยน้อย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 13 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 27 สิงหาคม 2562 40 37 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 3 กันยายน 2562 75 52 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 9 กันยายน 2562 50 37 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 16 กันยายน 2562 50 13 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 23 กันยายน 2562 70 23 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 24 กันยายน 2562 70 40 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 1 ตุลาคม 2562 50 26 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 8 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 15 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ