สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเปือยน้อย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 27 สิงหาคม 2562 40 37 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 3 กันยายน 2562 75 49 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 9 กันยายน 2562 50 37 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 12 กันยายน 2562 0 6 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 16 กันยายน 2562 50 13 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 24 กันยายน 2562 140 111 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 1 ตุลาคม 2562 60 60 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 8 ตุลาคม 2562 50 41 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 15 ตุลาคม 2562 50 8 รายชื่อ