สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านไผ่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 4 กันยายน 2562 40 3 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 11 กันยายน 2562 210 209 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 12 กันยายน 2562 210 209 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 16 กันยายน 2562 40 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 25 กันยายน 2562 250 240 รายชื่อ