สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกระนวน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 1 สิงหาคม 2562 40 40 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 6 สิงหาคม 2562 30 29 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 13 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 20 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 22 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 27 สิงหาคม 2562 30 22 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 29 สิงหาคม 2562 30 18 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 3 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 5 กันยายน 2562 30 22 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 10 กันยายน 2562 30 16 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 12 กันยายน 2562 30 18 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 17 กันยายน 2562 30 20 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 19 กันยายน 2562 30 12 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 25 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 26 กันยายน 2562 30 15 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 1 ตุลาคม 2562 30 6 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 3 ตุลาคม 2562 30 3 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 8 ตุลาคม 2562 30 2 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 10 ตุลาคม 2562 30 24 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 15 ตุลาคม 2562 30 6 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 17 ตุลาคม 2562 30 4 รายชื่อ