สรุปยอดห้องอบรม อำเภออุบลรัตน์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมบ้านทานตะวัน หมู่ 11 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ 27 กันยายน 2562 100 82 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคมบ้านสัมพันธ์ หมู่ 7 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 24 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 1 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 8 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 14 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 15 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 21 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 22 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 28 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 29 สิงหาคม 2562 10 10 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 4 กันยายน 2562 30 18 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 5 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 12 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 18 กันยายน 2562 20 14 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 25 กันยายน 2562 60 38 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 3 ตุลาคม 2562 50 37 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 10 ตุลาคม 2562 50 31 รายชื่อ