สรุปยอดห้องอบรม อำเภออุบลรัตน์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชาคมบ้านสัมพันธ์ หมู่ 7 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 24 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 1 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 8 สิงหาคม 2562 20 15 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 14 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 15 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 21 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 22 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 28 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 29 สิงหาคม 2562 10 10 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 4 กันยายน 2562 30 20 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 5 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 12 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 18 กันยายน 2562 20 14 รายชื่อ