สรุปยอดห้องอบรม อำเภอน้ำพอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 21 สิงหาคม 2562 18 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 29 สิงหาคม 2562 18 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 9 กันยายน 2562 71 4 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 10 กันยายน 2562 70 24 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 11 กันยายน 2562 70 35 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 24 กันยายน 2562 110 61 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 26 กันยายน 2562 70 5 รายชื่อ