สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสีชมพู

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลากลางบ้าน บ้านใหม่สามัคคี ต.บ้านใหม่ 27 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
2 ศาลากลางบ้านพงษ์ ต.บริบูรณ์ 26 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
3 ศาลากลางบ้านร่องกลอง ต.ซำยาง 26 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
4 ศาลากลางบ้านหนองทุ่ม ต.หนองแดง 22 กันยายน 2562 100 45 รายชื่อ
5 ศาลากลางบ้านหนองแสง ต.นาจาน 23 กันยายน 2562 90 90 รายชื่อ
6 ศาลาวัดสามัคคยาราม ต.สีชมพู 22 กันยายน 2562 120 78 รายชื่อ
7 ศาลาศูนย์สาธิตบ้านโคกจั๊กจั่น ต.หนองแดง 24 กันยายน 2562 100 35 รายชื่อ
8 ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.ดงลาน 21 กันยายน 2562 70 23 รายชื่อ
9 ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.ดงลาน 23 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
10 ศูนย์เรียนรู้บ้านโสกรัง ม.3 ต.ศรีสุข 26 กันยายน 2562 24 24 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 27 กันยายน 2562 30 21 รายชื่อ