สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชุมแพ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 13 สิงหาคม 2562 20 3 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 14 สิงหาคม 2562 20 5 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 13 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 14 กันยายน 2562 60 58 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 15 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 16 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 25 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 26 กันยายน 2562 70 66 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 27 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ