สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองเรือ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ 8 สิงหาคม 2562 40 17 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ 22 สิงหาคม 2562 40 27 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ 15 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ