สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพระยืน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 26 สิงหาคม 2562 50 19 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 27 สิงหาคม 2562 50 18 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 28 สิงหาคม 2562 50 3 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 29 สิงหาคม 2562 50 6 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 12 กันยายน 2562 50 27 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 18 กันยายน 2562 50 29 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 24 กันยายน 2562 100 70 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 7 ตุลาคม 2562 100 28 รายชื่อ