สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านฝาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 15 สิงหาคม 2562 20 16 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 20 สิงหาคม 2562 20 11 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 27 สิงหาคม 2562 30 11 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 30 สิงหาคม 2562 30 10 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 3 กันยายน 2562 30 6 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 5 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 6 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 10 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 12 กันยายน 2562 30 27 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 13 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 18 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 19 กันยายน 2562 30 16 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 20 กันยายน 2562 35 31 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 21 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 22 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 24 กันยายน 2562 40 14 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 25 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 26 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 28 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 1 ตุลาคม 2562 30 2 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 9 ตุลาคม 2562 30 4 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 6 พฤศจิกายน 2562 30 14 รายชื่อ