สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองขอนแก่น

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมบ้านหนองแวง หมู่ 12 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 27 กันยายน 2562 90 87 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 1 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 6 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 7 สิงหาคม 2562 20 12 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 8 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 9 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 13 สิงหาคม 2562 20 14 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 14 สิงหาคม 2562 20 16 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 15 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 16 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 20 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 21 สิงหาคม 2562 20 11 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 22 สิงหาคม 2562 20 14 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 27 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 28 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 29 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 30 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 10 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 11 กันยายน 2562 20 13 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 12 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 13 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 18 กันยายน 2562 20 19 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 19 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 20 กันยายน 2562 20 19 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 24 กันยายน 2562 20 13 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 1 ตุลาคม 2562 20 1 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 4 ตุลาคม 2562 20 2 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 8 ตุลาคม 2562 3 3 รายชื่อ