สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาวัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 รพ.สต.วังปลาป้อม 3 กันยายน 2562 110 24 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 6 สิงหาคม 2562 50 4 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 7 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 4 กันยายน 2562 120 116 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 5 กันยายน 2562 120 110 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 6 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 9 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 10 กันยายน 2562 120 114 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 11 กันยายน 2562 120 115 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 16 กันยายน 2562 130 100 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 17 กันยายน 2562 130 114 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 18 กันยายน 2562 130 119 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 19 กันยายน 2562 120 113 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 20 กันยายน 2562 140 128 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 23 กันยายน 2562 110 97 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 25 กันยายน 2562 140 132 รายชื่อ