สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสุวรรณคูหา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 7 สิงหาคม 2562 100 57 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 8 สิงหาคม 2562 100 44 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 13 สิงหาคม 2562 100 60 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 14 สิงหาคม 2562 100 55 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 15 สิงหาคม 2562 100 69 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 20 สิงหาคม 2562 100 62 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 21 สิงหาคม 2562 100 59 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 22 สิงหาคม 2562 100 66 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 26 สิงหาคม 2562 400 258 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 28 สิงหาคม 2562 100 61 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 29 สิงหาคม 2562 100 45 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 2 กันยายน 2562 100 50 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 3 กันยายน 2562 100 57 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 4 กันยายน 2562 100 66 รายชื่อ
15. สาลาประชาคม บ้านค่ายเมืองแสน 5 กันยายน 2562 300 164 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 5 กันยายน 2562 100 68 รายชื่อ
17. วัดศิริทรงธรรม ม.9 ต.บุญทัน 9 กันยายน 2562 300 205 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 11 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 12 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
20. วัดสังคมสามัคคี ม.3 ตำบลดงมะไฟ 16 กันยายน 2562 400 322 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 18 กันยายน 2562 300 0 รายชื่อ
22. วัดถ้ำสุวรรณคูหา 18 กันยายน 2562 300 146 รายชื่อ
23. หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา 19 กันยายน 2562 200 99 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 22 กันยายน 2562 300 116 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 24 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 25 กันยายน 2562 100 76 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 26 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 1 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 2 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 3 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 8 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 9 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 10 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 15 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 16 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 17 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 22 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 23 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 24 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 29 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 30 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 31 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ