สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสุวรรณคูหา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดถ้ำสุวรรณคูหา 18 กันยายน 2562 300 146 รายชื่อ
2 วัดศิริทรงธรรม ม.9 ต.บุญทัน 9 กันยายน 2562 300 204 รายชื่อ
3 วัดสังคมสามัคคี ม.3 ตำบลดงมะไฟ 16 กันยายน 2562 400 321 รายชื่อ
4 สาลาประชาคม บ้านค่ายเมืองแสน 5 กันยายน 2562 300 164 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 1 สิงหาคม 2562 0 20 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 7 สิงหาคม 2562 100 57 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 8 สิงหาคม 2562 100 44 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 13 สิงหาคม 2562 100 58 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 14 สิงหาคม 2562 100 55 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 15 สิงหาคม 2562 100 69 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 20 สิงหาคม 2562 100 62 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 21 สิงหาคม 2562 100 59 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 22 สิงหาคม 2562 100 66 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 26 สิงหาคม 2562 400 258 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 28 สิงหาคม 2562 100 61 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 29 สิงหาคม 2562 100 45 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 2 กันยายน 2562 100 50 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 3 กันยายน 2562 100 57 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 4 กันยายน 2562 100 66 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 5 กันยายน 2562 100 68 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 22 กันยายน 2562 300 150 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 25 กันยายน 2562 200 180 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 9 ตุลาคม 2562 0 1 รายชื่อ
24 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา 19 กันยายน 2562 200 102 รายชื่อ