สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีบุญเรือง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตะเคียนทอง 18 กันยายน 2562 142 126 รายชื่อ
2 ศาลาอเนกประสงค์วัดใหม่ศรีมงคล 27 สิงหาคม 2562 137 89 รายชื่อ
3 ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านโนนสำราญ 16 กันยายน 2562 173 173 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 30 สิงหาคม 2562 166 157 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว 23 กันยายน 2562 197 195 รายชื่อ
6 เทศบาลตำบลโนนสะอาด 28 สิงหาคม 2562 155 57 รายชื่อ
7 เทศบาลตำบลโนนสะอาด 29 สิงหาคม 2562 154 153 รายชื่อ