สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโนนสัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 2 กันยายน 2562 82 81 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 3 กันยายน 2562 82 82 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 4 กันยายน 2562 82 82 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 5 กันยายน 2562 82 82 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 6 กันยายน 2562 82 49 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 16 กันยายน 2562 92 92 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 17 กันยายน 2562 90 90 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 18 กันยายน 2562 90 90 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 23 กันยายน 2562 90 90 รายชื่อ