สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนากลาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าว ตำบลฝั่งแดง 5 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ดงสวรรค์ 23 กันยายน 2562 120 52 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคม ม.17 ต.กุดดินจี่ 24 กันยายน 2562 150 119 รายชื่อ
4 ศาลาประชาคม ม.5 ต.โนนเมือง 30 สิงหาคม 2562 112 112 รายชื่อ
5 ศาลาประชาคมบ้านกุดกระสู้ ม.2 ตำบลเก่ากลอย 10 กันยายน 2562 150 123 รายชื่อ
6 ศาลาประชาคมบ้านกุดกระสู้ ม.2 ตำบลเก่ากลอย 26 กันยายน 2562 150 149 รายชื่อ
7 ศาลาประชาคมบ้านป่าแดงงาม ม.5 ต.กุดแห่ 7 กันยายน 2562 100 75 รายชื่อ
8 ศาลาประชาคมบ้านป่าแดงงาม ม.5 ต.กุดแห่ 25 กันยายน 2562 120 109 รายชื่อ
9 ศาลาประชาคมบ้านหนองกุงศรี ม.2 ตำบลอุทัยสวรรค์ 13 กันยายน 2562 60 58 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 20 สิงหาคม 2562 0 18 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 28 สิงหาคม 2562 0 5 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 3 กันยายน 2562 50 42 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 5 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนโนนเมือง 7 สิงหาคม 2562 0 2 รายชื่อ